Zeuzera pyrina (Linnaeus 1761)

samec
samica

Drevotoč hruškový

Biotop: Listnaté lesy, ich okraje a čistiny, okraje vodných tokov, parky a záhrady.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Samičky kladú dlhým kladielkom vajíčka do hlbších štrbín kôry.

Vajíčko: Žlté vajíčka sú kladené v radoch a liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenica sa po vyliahnutí zavŕtava pod kôru. Neskôr sa prevŕtava hlbšie do kmeňa, kde vyhlodáva dlhé chodby. Larvy sa väčšinou vyvíjajú v mladších haluziach. Húsenice žijú v dreve pomerne dlho a ich vývoj trvá až tri roky.

Živné rastliny: Pyrus, Malus, Fraxinus, Tilia, Betula, Populus, Salix,...

Kukla: Kukla je uložená v chodbe v dreve, pričom húsenica zabezpečí výletový otvor pre liahnuceho sa motýľa. Kukla sa pred liahnutím motýľa vysúva zo stonky pomocou ostrých háčikov na zadočku.

Prezimovanie: V štádiu húsenice - 2 až 3 zimy.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska a zavlečený aj do severnej Ameriky).

v holarktickom regióne

mladá húsenica

© Martin Jagelka
7.5.2010, Topolecká, Slovensko

mladá húsenica

© Martin Jagelka
7.5.2010, Topolecká, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

Scroll to top