Dyspessa ulula (Borkhausen 1790)

samec
samica

Drevotoč cibuľový

Biotop: Suché a slnečné lesostepi, vyprahnuté stepi a skalnaté, na juh obrátené svahy.

Čas výskytu imága: Apríl až jún, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú aj na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo ku cibuľkám pri zemi.

Húsenica: Húsenica žerie pod zemou v cibuľke svojej živnej rastliny. Na jeseň vylezie z cibuľky a upradie v podraste zámotok, v ktorom prezimuje. Skoro na jar z neho vylezie a hľadá vhodné miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Allium flavum, Allium spp.

Kukla: Červenohnedá kukla sa pomocou háčikov na tele, vysunie zo zámotku tesne pred liahnutím motýľa.

Prezimovanie: V štádiu dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (južná a stredná Európa až po Irán).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
7.3.2019, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
7.3.2019, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
7.3.2019, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
7.3.2019, Várpalota, Maďarsko

imago - samec

© Martin Jagelka
29.5.2015, Zoborská lesostep, Drážovce, Slovensko, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
29.5.2015, Zoborská lesostep, Drážovce, Slovensko, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Bezden, Bulharsko

Scroll to top