Cossus cossus (Linnaeus 1758)

samec
samica

Drevotoč obyčajný

Biotop: Lužné a podmáčané lesy, ich okraje a čistiny, okraje vodných tokov a záhrady.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú aj na svetlo. Liahnu sa večer. Samičky kladú dlhým kladielkom červenohnedé vajíčka do hlbších štrbín kôry.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo a liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenica sa po vyliahnutí zavŕtava pod kôru. Neskôr sa prevŕtava hlbšie do kmeňa, kde vyhlodáva dlhé chodby. Húsenice žijú v dreve pomerne dlho a ich vývoj trvá až štyri roky. Dospelá húsenica zimuje v zámotku plytko v zemi. Pred kuklením vandrujú po okolí a hľadajú si miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Populus, Salix,...

Kukla: Kukla je uložená v zámotku pozliepanom z hliny a úlomkov dreva. Kukla sa pred liahnutím motýľa vysúva zo zámotku pomocou ostrých háčikov na zadočku.

Prezimovanie: V štádiu húsenice - 2 - 4 zimy.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

v palearktickom regióne

mladá húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2017, Rohožník, Slovensko

mladá húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2017, Rohožník, Slovensko

miesto napadnutia húsenicou

© Martin Jagelka
2.7.2017, Rohožník, Slovensko

zimujúca húsenica v zámotku

© Martin Jagelka
5.2.2020, Rohožník, Slovensko

zimujúca húsenica v zámotku

© Martin Jagelka
5.2.2020, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
9.9.2009, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
11.5.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
11.5.2016, Rohožník, Slovensko

liahnuci sa motýľ

© Martin Jagelka
8.6.2016, Rohožník, Slovensko

liahnuci sa motýľ

© Martin Jagelka
10.6.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.6.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2000, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.7.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.6.2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2018, Nová Sedlica, Slovensko

Scroll to top