Amata phegea (Linnaeus 1758)

Bieloškvrnáč púpavcový

Biotop: Svetlé listnaté lesy, lesné čistiny a lesné cesty.

Čas výskytu imága: Od konca mája do polovice júla, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú cez deň a sajú na kvetoch. Lietajú pomalým letom  popri lesných cestách. Pre väčšinu predátorov sú jedovaté.

Vajíčko: Samička vypúšťa bledožlté vajíčka do vegetácie. Tie sa liahnu zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice rastú veľmi pomaly a pri vyrušení sa stáčajú do klbka. Často ich možno vidieť na jar po prezimovaní.

Živné rastliny: Taraxacum, Lamium, Urtica, Rumex a tiež huby Tubaria spp., Sarcoscypha spp...

Kukla: Kuklí sa v riedkom zámotku na zemi.

Prezimovanie: V štádiu takmer dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (stredná a juhovýchodná Európa po Ukrajinu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
17.4.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
26.4.2010, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.3.2023, Plavecké Podhradie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.3.2023, Plavecké Podhradie, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
7.6.2007, Modra, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
7.6.2007, Modra, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
6.7.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2004, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2020, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
29.6.2004, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Modra, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

Scroll to top