Amata marjana (Stauder 1913)

Bieloškvrnáč

Biotop: Svetlé listnaté lesy, lesostepi, okraje ciest a lesné cesty.

Čas výskytu imága: Od konca mája do polovice júla, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú cez deň a sajú na kvetoch. Lietajú pomalým letom. Pre väčšinu predátorov sú jedovaté.

Vajíčko: Samička vypúšťa bledožlté vajíčka do vegetácie. Tie sa liahnu zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice rastú veľmi pomaly a pri vyrušení sa stáčajú do klbka. Často ich možno vidieť na jar po prezimovaní ako sú vylezené na kríkoch trniek, kde sa slnia.

Živné rastliny: Taraxacum, Lamium, Urtica, Rumex...

Kukla: Kuklí sa v riedkom zámotku na zemi.

Prezimovanie: V štádiu takmer dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2022, Spatovo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2022, Spatovo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2022, Spatovo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
12.6.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
12.6.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
3.6.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
3.6.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
12.6.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
12.6.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Spatovo, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Spatovo, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Spatovo, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Ondič, Chorvátsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Ondič, Chorvátsko

Scroll to top