Libythea celtis (Laicharting 1782)

samec
samica

Škvrnáč brestovcový

Biotop: Slnečné, kamenisté svahy a vyprahnuté, krovinaté stráne a stepi.

Čas výskytu imága: Od júna do mája nasledujúceho roku, len v jednej generácii.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne za slnečného počasia, kedy rýchlim a prudkým letom lietajú po lokalite. Sú veľmi plaché. Samce radi navštevujú kaluže a mláky na cestách, kde sajú vlahu a minerálne soli z vlhkej pôdy. Dospelé motýle zimujú a po prezimovaní migrujú na nové územia.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných drevín.

Húsenica: Húsenica sedí na vrchnej strane listu, v typickej póze ako sfinga so vztýčenou prednou časťou tela. Miesta kde sedí a kade lozí si neustále opriada vláknom. Pri vyrušení sa okamžite spúšťa na vlákne z listu. Húsenica rastie veľmi rýchlo. Na jednom strome je ich vždy niekoľko v rôznych vývojových štádiách.

Živné rastliny: Celtis australis.

Kukla: Kukle som našiel na zlomenom dreve na zemi, na skale ale aj na listoch. Vyskytujú sa v dvoch farebných odtieňoch podľa podložia na ktorom sú zakuklené. Zelené na listoch a hnedé na pňoch, haluziach a kameňoch.

Prezimovanie: V štádiu motýľa.

Rozšírenie: Palearkt (z južnej Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Veseloje, Krym, Ukrajina

húsenice

© Martin Jagelka
13.6.2004, Veseloje, Krym, Ukrajina

imago - samica

© Martin Jagelka
19.6.2004, Veseloje, Krym, Ukrajina

imago - samec

© Pavel Forgáč
5.3.2024, Veľký Blh, Rimavská kotlina, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.6.2004, Veseloje, Krym, Ukrajina

imago - samica

© Vojtek Pavel
18.2.2024, Micherov les - Bratislava, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2004, Kurortnoje, Krym, Ukrajina

biotop

© Martin Jagelka
2004, Veseloje, Krym, Ukrajina

Scroll to top