Zerynthia rumina (Linnaeus 1758)

samec
samec
samica
samica

Pestroň

Biotop: Kamenité stráne a údolia v kopcovitej krajine. Výslnné okraje lesov a riek. Tiež okraje záhrad a vinice.

Čas výskytu imága: Marec, apríl v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Pomerne vzácny druh, iba na vhodných lokalitách je hojnejší.

Biológia motýľa: Motýle sa radi slnia na slnku s rozprestretými krídlami. Sajú na kvetoch a poletujú pomalým letom na lokalite. Samce sú teritoriálne.

Vajíčko: Kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na čerstvé výhonky živnej rastliny alebo do jej tesnej blízkosti.

Húsenica: Húsenica sa pomaly pohybuje a miesta kade lozí si opriada vláknom.

Živné rastliny: Aristolochia spp.

Kukla: Žltohnedá, tenká kukla je pripevnená na stonke opaskom okolo tela, hlavou nahor.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (Portugalsko, Španielsko, Francúzsko a severná Afrika).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
4.5.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
4.5.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
4.5.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
4.5.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
4.5.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
4.5.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
21.4.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
21.4.2015, Evora Monte, Portugalsko

húsenica - spp. tarrieri

© Martin Jagelka
16.5.2019, Ida Ougnidif, Maroko

húsenica - spp. tarrieri

© Martin Jagelka
16.5.2019, Ida Ougnidif, Maroko

imago samec

© Martin Jagelka
22.4.2015, Barco, Portugalsko

imago samec

© Martin Jagelka
22.4.2015, Barco, Portugalsko

imago samec

© Martin Jagelka
4.4.2016, Evora Monte, Portugalsko

imago samica

© Martin Jagelka
10.4.2016, Evora Monte, Portugalsko

imago samica

© Martin Jagelka
10.4.2016, Evora Monte, Portugalsko

imago samica

© Martin Jagelka
10.4.2016, Evora Monte, Portugalsko

imago samica - spp. tarrieri

© Martin Jagelka
28.4.2020, Ida Ougnidif, Maroko

imago samica - spp. tarrieri

© Martin Jagelka
28.4.2020, Ida Ougnidif, Maroko

imago samica - spp. tarrieri

© Martin Jagelka
28.4.2020, Ida Ougnidif, Maroko

imago samica - spp. tarrieri

© Martin Jagelka
28.4.2020, Ida Ougnidif, Maroko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Barco, Portugalsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Evora Monte, Portugalsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Evora Monte, Portugalsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Evora Monte, Portugalsko

Scroll to top