Zerynthia cretica (Rebel 1904)

samec
samica

Pestroň

Biotop: Kamenisté lesostepi a riedke lesíky s porastom živnej rastliny.

Čas výskytu imága: Marec až máj podľa polohy lokality, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu ráno. Lietajú len za slnečného svitu kedy sajú z kvetov a pária sa. Samce sú teritoriálne a neustále patrolujú a hľadajú čerstvo vyliahnuté samice.

Vajíčko: Žltkasté, okrúhle vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na lístky a mladé výhonky živných rastlín.

Húsenica: Húsenica je jedovatá a preto ju väčšina predátorov nežerie. Sedí na listoch alebo stonkách živných rastlín. Je málo pohyblivá a pri vyrušení vystrkuje z poza hlavy páchnucu vidlicu – osmaterium.

Živné rastliny: Aristolochia spp.

Kukla: Hnedá, tenká kukla je opásaná opaskom okolo tela a pripevnená za kremaster hlavou nahor. Húsenica sa kuklí v podraste pod opadanou kôrou, na kameňoch, dreve a pod. Vzácnejšie na stonkách rastlín. Okolo kukly si zvyčajne zhotovuje aj ochrannú sieťku z vlákien.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (endemit Kréty).

 

v palearktickom regióne

biotop

© Martin Jagelka
2022, Kréta, Grécko

Scroll to top