Zerynthia cerisy (Godart 1824)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Pestroň

Biotop: Lesostepi a riedke lesíky s porastom živnej rastliny. Tiež okraje záhrad a pláží.

Čas výskytu imága: Marec až máj podľa polohy lokality, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Zriedkavý, na vhodných biotopoch pomerne hojný.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu ráno. Lietajú len za slnečného svitu kedy sajú z kvetov a pária sa. Samce sú teritoriálne a rýchlim letom neustále patrolujú a hľadajú čerstvo vyliahnuté samice.

Vajíčko: Žltkasté, okrúhle vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na lístky a mladé výhonky živných rastlín.

Húsenica: Húsenica je jedovatá a preto ju väčšina predátorov nežerie. Sedí na listoch alebo stonkách živných rastlín. Je málo pohyblivá a pri vyrušení vystrkuje z poza hlavy páchnucu vidlicu – osmaterium.

Živné rastliny: Aristolochia spp.

Kukla: Hnedá, tenká kukla je opásaná opaskom okolo tela a pripevnená za kremaster hlavou nahor. Húsenica sa kuklí v podraste pod opadanou kôrou, na kameňoch, dreve a pod. Vzácnejšie na stonkách rastlín. Okolo kukly si zvyčajne zhotovuje aj ochrannú sieťku z vlákien.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (juhovýchodná Európa, cez Turecko a Izrael až po Irak a Irán).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
25.4.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
25.4.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
25.4.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
25.4.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
25.4.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
15.6.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
25.4.2022, Kirki, Grécko

kukla

© Martin Jagelka
15.6.2022, Kirki, Grécko

kukla

© Martin Jagelka
15.6.2022, Kirki, Grécko

kukla

© Martin Jagelka
15.6.2022, Kirki, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
16.4.2023, Kirki, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
16.4.2023, Kirki, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
16.4.2023, Kirki, Grécko

imago - samica

© Martin Jagelka
16.4.2023, Kirki, Grécko

imago - samica

© Martin Jagelka
3.5.2023, Kirki, Grécko

imago - samica

© Martin Jagelka
16.4.2023, Kirki, Grécko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
29.4.2023, Kirki, Grécko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
29.4.2023, Kirki, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Kirki, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Kirki, Grécko

Scroll to top