Watsonarctia deserta (Bartel 1903)

Spriadač marinkový

Biotop: Skalnaté, vyprahnuté stráne a svahy, na juh obrátené slnečné stepi a pasienky. Prevažne na vápencovom podklade.

Čas výskytu imága: Máj, jún, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Druh je veľmi premenlivý vo sfarbení a kresbe. Motýle sú aktívne najmä v noci, kedy tiež samce prilietajú za svetlom. Samičky lietajú veľmi málo a niekedy ich možno vyplašiť aj cez deň. Krátka kopulácia nastáva tesne pred svitaním, kedy sú samce najaktívnejšie.

Vajíčko: Belavé, guľaté vajíčka sú kladené vo veľkých znáškach zospodu listov alebo na kamene. Štádium vajíčka sú približne dva týždne.

Húsenica: Húsenica je veľmi rýchla a pohyblivá. Pri vyrušení veľmi rýchlo zalieza hlboko do podrastu. Je aktívna iba v noci, kedy je vylezená na svojej živnej rastline a kŕmi sa. Cez deň je ukrytá vo vegetácii, pod kameňmi a pod.

Živné rastliny: Galium spp.

Kukla: Červenohnedá robustná kukla je umiestnená v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku pod kameňmi, machom a pod.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (stredná a južná Európa až do strednej Ázie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
10.7.2016, Čachtice, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.7.2016, Čachtice, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
15.7.2016, Čachtice, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
15.7.2016, Čachtice, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.7.2016, Čachtice, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.7.2016, Čachtice, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.6.2017, Čachtice, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
22.5.2017, Čachtice, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
22.5.2017, Čachtice, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
22.5.2017, Čachtice, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.6.2017, Čachtice, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.6.2017, Čachtice, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.6.2017, Čachtice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Čachtice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Čachtice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Čachtice, Slovensko

Scroll to top