Tyria jacobaeae (Linnaeus 1758)

Spriadač starčekový

Biotop: Suché lúky a pastviny, vyprahnuté medze a okraje lesov.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice júna, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci aj cez deň, kedy sa dajú veľmi ľahko vyplašiť z vegetácie. Samičky po spárení kladú vajíčka v znáškach na spodnú stranu listov.

Vajíčko: Vajíčka sú malé, guľaté.

Húsenica: Húsenice žijú pospolito na starčekoch, na ktorých žerú hlavne kvety a potom prechádzajú na listy až kým neobrežú celú rastlinu dohola. Potom preliezajú na ďalšiu. Rastú pomerne rýchlo a pri vyrušení padajú z rastliny na zem. Húsenice sú jedovaté a preto ich väčšina predátorov nežerie. Často ale trpia rôznymi parazitmi.

Živné rastliny: Senecio jacobaea, Tussilago spp.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom zámotku voľne v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt a nearkt.

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
3.7.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
30.6.2004, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2018, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
15.5.2003, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top