Thymelicus lineola (Ochsenheimer 1808)

samec
samica

Súmračník čiarkový

Biotop: Stepné lokality, trávnaté lúky, okraje ciest, okraje vodných tokov a lesov, pasienky a okraje polí.

Čas výskytu imága: Od druhej polovice júna do konca augusta, v jednej generácii do roka.

Status / Početnosť: Všade rozšírený a hojný druh.

Biológia motýľa: Je to letný motýľ, ktorý rád navštevuje rôzne kvety na ktorých s obľubou saje. Motýľ má rýchly let a rád si sadá na steblá tráv kde sa slní. Samička po spárení kladie vajíčka, na hlavné steblo trávy a umiestňuje ich pod lištovú pošvu, ktorá obaľuje steblo. Kladie 2 až 6 vajíčok spolu v jednom rade za sebou.

Od veľmi podobného Thymelicus sylvestris sa odlišuje čiernymi hrotmi tykadiel.  T. sylvestris ich má oranžové.

Vajíčko: Oválne, krémovo biele. Vajíčko nakladené neskoro v lete prezimuje a húsenička sa z neho liahne až na jar.

Húsenica: Húsenica preferuje svieže jarné listy. Zo spradenej trávy si vytvára skrýšu -  trubičku. V noci vylieza a žerie z oboch strán trubičky typickým požerkom do písmena V.

Živné rastliny: Poaceae.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi zvyškami trávy pri zemi. Je pripevnená vláknom okolo tela a za kremaster. Je zelena z tmavšou čiarou na chrbte a dvoma žltými čiarami. Na nose ma žltý špic. Štádium kukly trvá približne 3 týždne.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt a nearkt.

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
24.6.2009, Abrod - Závod, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
26.6.2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Abrod - Závod, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Rohožník, Slovensko

Scroll to top