Thumatha senex (Hübner 1808)

samica

Spriadač žltošedý

Biotop: Vlhké lúky, okraje vôd a podmáčaných lesov, tiež mokrade a rašeliniská.

Čas výskytu imága: V júli, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú aj na svetlo.

Vajíčko: Belavé, guľaté vajíčka sú kladené v malých znáškach. Samica ich prikrýva chlpmi zo zadočka.

Húsenica: Húsenica žije samostatne a na jeseň zalieza do machu alebo do prízemnej vegetácie aby prezimovala. Na jar dokončuje svoj vývoj.

Živné rastliny: Bryophyta.

Kukla: Kukla je uložená v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Ural).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samica

© Martin Jagelka
20.7.2005, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2007, Gajary, Slovensko

Scroll to top