Thecla betulae (Linnaeus 1758)

samec
samica

Ostrôžkár brezový

Biotop: Okraje lesov a čistiny, okraje vodných tokov, krovinaté stráne, tiež pasienky a záhrady.

Čas výskytu imága: Od júla do septembra, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Je naším najväčším ostrôžkárom. Aj keď druh možno považovať za hojný, motýľa uvidíme len veľmi zriedkavo. Motýle sa zdržiavajú v korunách majestátnych stromov, kde sajú medovicu z vošiek a tiež sa tu aj pária. Samičky po spárení pijú na vytekajúcej miazge a tiež na kvetoch. Väčšinu svojho života strávia kladením vajíčok, ktoré umiestňujú na vetvičky hostiteľských kríkov, pričom vyberajú väčšinou rázsochy mladých vetvičiek alebo tam, kde vyrastá jednoročná vetvička z dvojročného dreva. Preferujú hlavne menšie kríky na slnečnom mieste na záveternej strane.

Vajíčko: Biele okrúhle vajíčko je kladené väčšinou jednotlivo alebo aj dve až tri pri sebe.

Húsenica: Húsenica sa liahne zavčasu na jar a najprv zavŕta do puku a živí sa mladými lístkami v puku. Neskôr si upradie z vlákna podušku na spodnej strane listu, kde sedí cez deň. Večer vylieza na okolité vetvičky prijímať potravu. Žerie listy a ako rastie, opriada si stále nové a nové lístky na ktorých sedí. Pred kuklením zhnedne a zlezie na zem kde si hľadá miesto na kuklenie.

Živné rastliny: Prunus spp.

Kukla: Strakatá, tmavohnedá kukla je umiestnená a na zemi medzi zvyškami rastlín. Kukla pri vyrušení vydáva zadočkovými článkami vŕzgavé zvuky, s ktorými pravdepodobne komunikuje z mravcami.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
30.9.2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

vajíčka

© Martin Jagelka
30.9.2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.5.2022, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.5.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.7.2005, Plavecké Podhradie, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
29.7.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
3.8.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
26.7.2022, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

Scroll to top