Thaumetopoea solitaria (Freyer 1838)

Priadkovček pistáciový

Biotop: Suché, krovinaté stráne, kamenisté stepi a lesostepi. Tiež lesíky s výskytom pistácie.

Čas výskytu imága: Od augusta do októbra, v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu krátko po zotmení. Lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené spolu v jednej veľkej znáške na halúzky živnej rastliny. Samica ich prikrýva hnedými chĺpkami zo zadočka.

Húsenica: Húsenice žijú pospolito vo veľkom spoločnom zhluku na konároch. Lozia spoločne v dlhých radoch (procesiách) za sebou. Žerú spoločne aj sa kuklia spoločne. Hniezda, zámotky aj húsenice sú plne jedovatých chĺpkov, ktoré sa ľahko lámu a spôsobujú vyrážky, alergie a veľmi vážne postihnutia dýchacích ciest!

Živné rastliny: Pistacia spp, (Cupressus sempervirens, Fraxinus ???).

Kukla: Hnedá kukla je uložená v zámotku v zemi.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (z Balkánu na blízky východ).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

zhluk húseníc

© Martin Jagelka
13.5.2018, Lozenitsa, Bulharsko

zhluk húseníc

© Martin Jagelka
13.5.2018, Lozenitsa, Bulharsko

zámotky

© Martin Jagelka
21.6.2018, Lozenitsa, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
16.8.2018, Lozenitsa, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
16.8.2018, Lozenitsa, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.8.2018, Lozenitsa, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Lozenitsa, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Lozenitsa, Bulharsko

Scroll to top