Thaumetopoea processionea (Linnaeus 1758)

samec
samica

Priadkovček dubový

Biotop: Lužné a dubové lesy, okolia vôd a staré dubové stromoradia.

Čas výskytu imága: Júl, august, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Samičky kladú vajíčka v jednej veľkej znáške na kôru dubov a prikrývajú ich chĺpkami z konca bruška.

Húsenica: Húsenice sa liahnu na jar a ihneď si zhotovujú hniezdo, v ktorom sa cez deň ukrývajú. Za potravou vyliezajú až večer. Vždy nasleduje jedna húsenica druhú a tak idú v jednom dlhom rade z hniezda až k listom do koruny stromu. Ráno sa zase spolu vracajú v rade za sebou do hniezda. Hniezda, zámotky aj húsenice sú plné jedovatých chĺpkov, ktoré sa ľahko lámu a spôsobujú vyrážky, alergie a veľmi vážne postihnutia dýchacích ciest!

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Kukla je umiestnená v mäkkom zámotku, ktorý takisto obsahuje dráždivé chĺpky z húsenice.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (Európa a Turecko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenice

© Martin Jagelka
2003, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2003, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.8.2018, Nijmegen, Holandsko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.8.2018, Nijmegen, Holandsko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.8.2018, Nijmegen, Holandsko

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2007, Gajary, Slovensko

Scroll to top