Syssphinx montana (Packard 1905)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Acacia, Robinia, Albizia...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Nearktický a neotropický.

v nearktickom a neotropickom regióne

malá húsenica

© Leroy Simon
2.8.2007, Arizona, USA

húsenica

© Leroy Simon
8.8.2007, Arizona, USA

húsenica

© Leroy Simon
6.8.2007, Arizona, USA

húsenica

© Leroy Simon
5.8.2007, Arizona, USA

húsenica

© Leroy Simon
9.8.2007, Arizona, USA

húsenica

© Leroy Simon
12.8.2007, Arizona, USA

imago - samica

© Leroy Simon
13.7.2006, Arizona, USA

imago - samica

© Leroy Simon
14.6.2006, Arizona, USA

imago - samica

© Leroy Simon
14.6.2006, Arizona, USA

Scroll to top