Syssphinx hubbardi (Dyar 1903)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Acacia, Robinia, Parkinsonia, Prosopis...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Nearktický a neotropický.

v nearktickom a neotropickom regióne

húsenica

© Leroy Simon
6.8.2007, Arizona, USA

húsenica

© Leroy Simon
9.8.2007, Arizona, USA

imago - samec

© Leroy Simon
28.4.2005, Arizona, USA

imago - samica

© Leroy Simon
4.5.2005, Arizona, USA

Scroll to top