Syssphinx bicolor (Harris 1841)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Quercus, Ligustrum, Robinia, Hymenaea...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Nearktický a neotropický.

v nearktickom a neotropickom regióne

húsenica - 2 instar

© Leroy Simon
31.7.2007, Ohio, USA

húsenica - 3 instar

© Leroy Simon
14.6.2007, Ohio, USA

húsenica - 4 instar

© Leroy Simon
17.6.2007, Ohio, USA

húsenica

© Leroy Simon
29.8.2007, Ohio, USA

húsenica

© Leroy Simon
19.6.2007, Ohio, USA

imago - samec

© Martin Jagelka
27.9.2007, Ohio, USA

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2008, Ohio, USA

imago - samica

© Martin Jagelka
11.7.2011, USA

imago - samica

© Leroy Simon
7.7.2007, Ohio, USA

imago - samica

© Leroy Simon
7.7.2007, Ohio, USA

Scroll to top