Stauropus fagi (Linnaeus 1758)

samec
samica

Hranostajník bukový

Biotop: Bukové a lužné lesy, okraje vôd, listnaté lesy a krovinaté lesostepi.

Čas výskytu imága: Od apríla do prvej polovice júna a potom ešte v druhej neúplnej generácii v auguste.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Cez deň sedia na kmeňoch stromov, kde sú na nerozoznanie od podkladu.

Vajíčko: Hnedé, pomerne veľké vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov.

Húsenica: Húsenica po vyliahnutí najprv zožerie vaječný obal z ktorého sa vyliahla a potom prelezie o kúsok ďalej na spodnú stranu listu alebo na konár. Tam si opradie miesto kde zostane nehybne sedieť. Za dva dní sa prvý krát zvlečie a až potom začne konzumovať lístie. Húsenica je veľmi bizarná a svojim vzhľadom pripomína skôr veľkého mravca alebo modlivku. Pri vyrušení pohybuje prednými nohami a spoza hlavy vystrekuje kyselinu mravčiu.

Živné rastliny: Fagus, Quercus, Cerasus,...

Kukla: Kukla je uložená v zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
6.9.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2.7.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.5.2003, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.5.2003, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
29.7.2009, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
29.7.2009, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
29.7.2009, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
15.6.2022, Kirki, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
1.6.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
30.4.2001, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
16.6.2009, Mikulášov, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
16.6.2009, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top