Spiris striata (Linnaeus 1758)

samec

Spriadač jastrabníkový

Biotop: Vysušené stráne a svahy s nízkou vegetáciou, stepi a lesostepi.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci. Dajú sa tiež vyplašiť z podrastu aj počas dňa, kedy vyletia a po krátkom lete zase usadnú do rastlinstva. Samičky kladú svoje vajíčka v znáškach okolo stoniek tráv alebo iných rastlín.

Vajíčko: Vajíčka sú lesklé, guľaté a liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne na rastlinách. Sú aktívne hlavne v noci a cez deň sa ukrývajú v podraste. Na jeseň zaliezajú hlbšie do podrastu alebo do machu, kde prezimujú.

Živné rastliny: Calluna vulgaris, Taraxacum, Achillea, Plantago, Poaceae,...

Kukla: Kukla je uložená v bledom, mäkkom, chlpmi premiešanom zámotku medzi rastlinami na zemi.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Amur).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
20.5.2010, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
20.5.2010, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.6.2003, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
11.5.2022, Kirki, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Vivaro - Rím, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
2003, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top