Spialia sertorius (Hoffmannsegg 1804)

samec
samec zospodu

Súmračník škoricový

Biotop: Stepné lokality, skalnaté a vyprahnuté stráne, slnečné pasienky, krovinaté stepi a suché lúky.

Čas výskytu imága: Od mája do augusta, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Pomerne vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú nízko a rýchlo nad zemou a sadajú na kvety z ktorých radi sajú. Počas slnečného svitu sa tiež radi vyhrievajú na slnku.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo do kvetov živnej rastliny.

Húsenica: Húsenica spočiatku vyžiera kvety a až potom sa púšťa do listov. Žije medzi spradenými listami, kde sa počas dňa ukrýva. Žerie len v noci, kedy vylieza zo svojej skrýše.

Živné rastliny: Sanguisorba minor.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a južnej Európy cez blízky východ až po Altaj).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
24.6.2015, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
30.7.2015, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

húsenica schovaná medzi spradenými listami

© Martin Jagelka
30.7.2015, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2007, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

Scroll to top