Spialia orbifer (Hubner 1823)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Súmračník krvavníkový

Biotop: Stepné lokality, skalnaté a vyprahnuté stráne, slnečné pasienky a krovinaté stepi.

Čas výskytu imága: Od polovice apríla do polovice júna a potom ešte v júli a v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú na malých úzko ohraničených lokalitách. Tu lietajú nízko a rýchlo nad zemou a sadajú na kvety z ktorých radi sajú. Počas slnečného svitu sa tiež radi vyhrievajú na slnku.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo do kvetov živnej rastliny.

Húsenica: Húsenica spočiatku vyžiera kvety a až potom sa púšťa do listov. Žije medzi spradenými listami, kde sa počas dňa ukrýva. Žerie len v noci, kedy vylieza zo svojej skrýše.

Živné rastliny: Sanguisorba minor.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a juhovýchodnej Európy cez blízky východ až po južný Ural).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
2005, Kamenica nad Hronom, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

Scroll to top