Sphingonaepiopsis gorgoniades (Hübner 1819)

Lišaj

Biotop: Suché, kamenisté, prevažne vápencové stepi.

Čas výskytu imága: Od polovice mája do polovice júna a potom ešte v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne už pri súmraku kedy navštevujú kvety, pária sa a kladú. V noci tiež prilietajú na svetlo. Samička prilepuje vajíčka najmä na kvety živnej rastliny.

Vajíčko: Svetlozelené, guľaté vajíčka sú kladené jednotlivo na kvety a listy. Liahnu sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica žerie prevažne v noci. Cez deň sa ukrýva na báze živnej rastliny. Pri vyrušení ihneď padne do podrastu.

Živné rastliny: Galium verum, Galium spp.

Kukla: Čiernohnedá kukla je uložená v jemnom zámotku v podraste na zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z juhovýchodnej Európy cez južné Rusko po Afganistan).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
15.7.2018, Morskoje, Krym, Ukrajina

húsenica

© Martin Jagelka
15.7.2018, Morskoje, Krym, Ukrajina

húsenica

© Martin Jagelka
15.7.2018, Morskoje, Krym, Ukrajina

imago - samec

© Martin Jagelka
1.6.2018, Morskoje, Krym, Ukrajina

imago - samec

© Martin Jagelka
1.6.2018, Morskoje, Krym, Ukrajina

imago - samica

© Martin Jagelka
29.5.2018, Morskoje, Krym, Ukrajina

Scroll to top