Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Chochlatka striebroškvrnná

Biotop: Dubové a lužné lesy, okraje vôd a lesostepi s porastom krovinatých dubov.

Čas výskytu imága: Od mája do augusta, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledo hnedé vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov. Samice vyberajú mladé duby alebo výhonky na kmeňoch dubov.

Húsenica: Mladé húsenice spočiatku skeletujú listy na ktorých sedia zospodu. Neskôr už sedávajú na konárikoch, kde sú svojim vzhľadom výborne maskované. Miesta kde sedia aj kade lozia, neustále opriadajú vláknom.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Kukla je uložená v riedkom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Irán).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
17.9.2010, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.6.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.6.2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top