Setina roscida (Denis & Schiffermüller 1775)

Spriadač malý

Biotop: Vyprahnuté svahy s nízkou vegetáciou, stepi a skalnaté stráne. Väčšinou na vápencovom podklade.

Čas výskytu imága: Máj a potom ešte v auguste, v druhej čiastočnej generácii.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne počas dňa, kedy samčeky lietajú nízko nad vegetáciou a hľadajú vábiace samičky.

Vajíčko: Belavé, guľaté vajíčka sú kladené v malých znáškach na lišajníky, kamene a rastlinstvo.

Húsenica: Húsenica žije samostatne a na jeseň zalieza pod kamene alebo do prízemnej vegetácie aby prezimovala. Na jar dokončuje svoj vývoj.

Živné rastliny: Lichenes (rastúce na skalách a kameňoch).

Kukla: Černastá kukla je uložená v jemnom zámotku na zemi medzi skalami a rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Altaj).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
18.8.2023, Sóly, Maďarsko

vajíčka

© Martin Jagelka
18.8.2023, Sóly, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
27.7.2023, Sóly, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
27.7.2023, Sóly, Maďarsko

imago - samica pri kladení vajíčok

© Martin Jagelka
14.8.2023, Sóly, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.5.2017, Sóly, Maďarsko

zhluk samcov pri samici

© Martin Jagelka
14.8.2023, Sóly, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Sóly, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Sóly, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

Scroll to top