Setina irrorella (Linnaeus 1758)

Spriadač bodkovaný

Biotop: Vysušené, kamenisté stráne a svahy s nízkou vegetáciou a vápencové stepi. Tiež v horských polohách.

Čas výskytu imága: Od konca júna do konca augusta, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, ale dajú sa ľahko vyplašiť z podrastu aj počas dňa. Potom vyletia a po krátkom lete zase usadnú do rastlinstva.

Vajíčko: Belavé, guľaté vajíčka sú kladené v malých znáškach na lišajníky, kamene a rastlinstvo.

Húsenica: Húsenica žije samostatne a na jeseň zalieza pod kamene alebo do prízemnej vegetácie aby prezimovala. Na jar dokončuje svoj vývoj.

Živné rastliny: Lichenes (rastúce na skalách a kameňoch).

Kukla: Černastá kukla je uložená v jemnom zámotku na zemi medzi skalami a rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Kamčatku).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
18.7.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.8.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.8.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Plavecký Mikuláš, Slovensko

Scroll to top