Satyrium ilicis (Esper 1779)

samec
samec zospodu

Ostrôžkár cezmínový

Biotop: V teplých, presvetlených dubových lesoch a na krovinatých strániach a stepiach s porastom mladých dubov. Tiež rúbaniská a dubové škôlky.

Čas výskytu imága: Jún, júl, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa vyskytujú jednotlivo na pomerne veľkom priestore. S obľubou sajú na kvetoch ostružín, kam sa zlietajú jedince z celého okolia. Samice kladú vajíčka hlavne na mladé duby.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo na puky alebo do ich blízkosti.

Húsenica: Húsenica sa liahne skoro na jar a ihneď sa zavrtáva do puku kde vyžiera mladé lístky. Neskôr žerie už celé listy. Vo svojom prostredí je veľmi dobre maskovaná a miesta kde sedí si opriada vláknom. Sprevádzajú ju aj mravce. Pred kuklením mierne zhnedne.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Hnedá, strakatá kukla je opásaná vláknom a pripevnená za kremaster.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2005, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
4.6.2023, Mikulášov, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
4.6.2023, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.6.2023, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top