Satyrium acaciae (Fabricius 1787)

samec
samec zospodu

Ostrôžkár malý

Biotop: Krovinaté, slnečné stráne, stepi a vyprahnuté lúky s porastom trniek. Tiež okraje lesov s porastom trniek.

Čas výskytu imága: Jún - júl, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú pozdĺž krov trniek na ktorých usadajú a slnia sa na listoch. Samičky kladú vajíčka jednotlivo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené do blízkosti pukov trniek.

Húsenica: Húsenica sa liahne veľmi skoro na jar a živí sa rozvíjajúcimi sa pukmi a neskorej mladými lístkami. Je veľmi dobre maskovaná. Miesta kde sedí si opriada vláknom.

Živné rastliny: Prunus spinosa.

Kukla: Kukla je opásaná okolo tela a pripevnená za kremaster na halúzke na živnej rastline.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a južnej Európy až po južný Ural).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2004, Chľaba, Slovensko

húsenica pred kuklením

© Martin Jagelka
22.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

húsenica pred kuklením

© Martin Jagelka
22.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
30.6.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
7.6.2007, Modra, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Buková, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Nagyvazsony, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Nagyvazsony, Maďarsko

Scroll to top