Saturnia spini (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samec
samica
samica

Okáň trnkový

Biotop: Krovinaté stepi a lesostepi, pasienky, okraje viníc a ciest.

Čas výskytu imága: Marec, apríl, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny a ustupujúci druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy nastáva párenie. Prilietajú aj na svetlo. Samica si pre znášky vajíčok vyberá krovinaté trnky menšieho vzrastu.

Vajíčko: Šedo hnedé vajíčka sú kladené v prstencoch okolo halúzok a tenších konárov živných rastlín. Liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice žijú spočiatku pospolito a až neskôr sa rozliezajú a žijú samostatne. S obľubou sa vyhrievajú na slnku. Po obžraní hostiteľského kríku preliezajú aj na iné rastliny.

Živné rastliny: Prunus spinosa, Rubus, Rosa, Rhamnus, Crataegus, Prunus padus...

Kukla: Húsenica sa kuklí v šedom, hruškovitom zámotku, ktorý si spriada plytko v zemi. Kukla často preleží aj niekoľko rokov. Väčšina motýľov sa liahne až po druhom prezimovaní.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (juhovýchodná Európa po juhozápadné Rusko).

- Kvôli ochrane tohto druhu, pri fotografiách zámerne neuvádzam presnú lokalitu, ale iba oblasť/región. -

v palearktickom regióne

malá húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.6.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
4.6.2003, Turecko

húsenica

© Martin Jagelka
4.6.2003, Turecko

imago - samec

© Martin Jagelka
28.4.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
28.4.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.4.2013, Blagoevgrad región, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.4.2013, Blagoevgrad región, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
26.4.2013, Blagoevgrad región, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
28.4.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.4.2013, Blagoevgrad región, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.4.2013, Blagoevgrad región, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
28.4.2013, Blagoevgrad región, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.4.2021, Sofijská oblasť, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Blagoevgrad región, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Blagoevgrad región, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Blagoevgrad región, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Sofijská oblasť, Bulharsko

Scroll to top