Saturnia pavoniella (Scopoli 1763)

samec
samec
samica
samica spp. ligurica

Okáň podobný

Biotop: Krovinaté stráne, lesostepi, okraje lesov, lúky s porastom trniek, okraje vôd a predmestia.

Čas výskytu imága: Od polovice apríla do polovice mája, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu ráno a okolo obeda. Samičky zakrátko po vyliahnutí začínajú vábiť samčekov. Samce lietajú rýchlim a kľukatým letom nízko ponad vegetáciou a hľadajú samičky. Sú aktívne popoludní kedy nastáva aj kopulácia. Párenie je krátke a trvá len cca 30 minút. Samičky sú aktívne v noci, kedy znášajú svoje vajíčka a tiež sa dajú prilákať aj na svetlo.

Vajíčko: Hnedo šedé, súdkovité vajíčka sú kladené v prstencových znáškach okolo halúzky. Liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice žijú spočiatku pospolito a neskôr sa rozliezajú. Rady sa radi slnia na slnku. Pri vyrušení stáčajú prednú časť tela a z ostňov na tele vylúčia kvapky páchnucej tekutiny.

Živné rastliny: Rubus, Prunus, Salix, Betula, Populus, Calluna, Scabiosa, Salvia....

Kukla: Húsenica sa kuklí v hnedom, hruškovitom zámotku, ktorý si spriada na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (južná a stredná Európa).

v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
15.5.2016, Rohožník, Slovensko

malé húsenice

© Martin Jagelka
20.5.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
12.6.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
12.6.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
30.6.2009, Mikulášov, Slovensko

húsenica spp. meridionalis

© Martin Jagelka
28.5.2022, Spatovo, Bulharsko

húsenica spp. meridionalis

© Martin Jagelka
28.5.2022, Spatovo, Bulharsko

húsenica spp. meridionalis

© Martin Jagelka
28.5.2022, Spatovo, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
17.4.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
30.4.2004, Kláštor pod Znievom, Slovensko

imago - samica s vystrčenou voňačkou

© Martin Jagelka
15.4.2016, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
1.5.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec spp. ligurica

© Martin Jagelka
28.4.2002, Tolfa, Taliansko

imago - samica spp. ligurica

© Martin Jagelka
4.5.2002, Tolfa, Taliansko

imago - samec spp. meridionalis

© Martin Jagelka
31.3.2023, Spatovo, Bulharsko

imago - samec spp. meridionalis

© Martin Jagelka
31.3.2023, Spatovo, Bulharsko

imago - samica spp. meridionalis

© Martin Jagelka
17.4.2023, Spatovo, Bulharsko

imago - samica spp. meridionalis

© Martin Jagelka
17.4.2023, Spatovo, Bulharsko

imago - samica spp. meridionalis s vystrčenou voňačkou

© Martin Jagelka
11.4.2023, Spatovo, Bulharsko

imago - párik pri kopulácii spp. meridionalis

© Martin Jagelka
1.4.2023, Spatovo, Bulharsko

imago - párik pri kopulácii spp. meridionalis

© Martin Jagelka
1.4.2023, Spatovo, Bulharsko

imago - párik pri kopulácii spp. meridionalis

© Martin Jagelka
1.4.2023, Spatovo, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2010, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

Scroll to top