Saturnia lindia (Moore 1865)

Okáň

Biotop: Horské regióny do nadmorskej výšky 2400m.

Čas výskytu imága: Marec až máj (podľa polohy a nadmorskej výšky lokality), len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu skoro na jar. Lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Hnedasté vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na živné rastliny.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Na rastlinách sú veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Lonicera, Prunus padus, Populus, Salix...

Kukla: Kukla je umiestnená v pevnom, hnedom zámotku medzi rastlinstvom na zemi, alebo plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearktický a indoaustrálsky.

v palearktickom a indoaustrálskom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2.6.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
2.6.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
2.6.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
2.6.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samec

© Martin Jagelka
12.2.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samec

© Martin Jagelka
12.2.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samec

© Martin Jagelka
29.3.2022, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samec

© Martin Jagelka
29.3.2022, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samec detail tykadiel

© Martin Jagelka
29.3.2022, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - čerstvo vyliahnutá samica

© Martin Jagelka
29.3.2022, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samica

© Martin Jagelka
23.2.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samica

© Martin Jagelka
23.2.2021, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samica

© Martin Jagelka
30.3.2022, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

imago - samica

© Martin Jagelka
30.3.2022, Shogran, 2200m., Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan

Scroll to top