Saturnia anna (Moore 1865)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: Apríl až jún (podľa polohy a nadmorskej výšky lokality), len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: .

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo.

Živné rastliny: Alnus...

Kukla: Kukla je umiestnená v pevnom, hnedom zámotku medzi rastlinstvom na zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Indoaustrálsky.

v indoaustrálskom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
10.4.2007, Kunming, Čína

imago - samec

© Martin Jagelka
10.4.2007, Kunming, Čína

imago - samica

© Martin Jagelka
15.4.2007, Kunming, Čína

imago - samica

© Martin Jagelka
15.4.2007, Kunming, Čína

Scroll to top