Samia cynthia (Drury 1773)

Okáň pajaseňový

Biotop: Mestá a predmestia, hrádze a okolia vodných tokov.

Čas výskytu imága: Máj a august, v dvoch pokoleniach v roku. Pričom prvá generácia je početnejšia.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh, ktorý sa k nám rozšíril len v posledných rokoch (prvé exempláre som pozoroval v roku 2019 v Bratislave - Pertžalke).

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci kedy sa aj pária. Sú veľmi plaché a ľahko sa dajú vyplašiť aj počas dňa. Vyrušené motýle hneď odlietajú.

Vajíčko: Biele vajíčka sú kladené v skupinách na spodnú stranu listov živnej rastliny.

Húsenica: Húsenice žijú spočiatku pospolito v skupinách na listoch. Neskôr sa rozliezajú a žijú samostatne.

Živné rastliny: Ailanthus altissima, Fraxinus, Ligustrum...

Kukla: Húsenica si spriada medzi zvinutými listami hnedý, podlhovastý zámotok, ktorý je zavesený na stonke alebo tenkej halúzke na strome. Je pripradený ku stonke a k halúzke, aby nespadol na jeseň zo stromu.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (zavlečený do Európy, kde sa stále vyskytuje vo Francúzku, Švajčiarsku, Rakúsku, Taliansku a Slovensku), nearkt (zavlečený do USA) a Indoaustrálsky (India, Malajzia, Čína, Japonsko, Filipíny...).

v holarktickom a indoaustrálskom regióne

mladé húsenice

© Martin Jagelka
23.8.2010, lokalita neznáma

mladá húsenica

© Martin Jagelka
23.8.2010, lokalita neznáma

polodospelá húsenica

© Martin Jagelka
29.9.2019, Petržalka - Bratislava, Slovensko

polodospelá húsenica

© Martin Jagelka
29.9.2019, Petržalka - Bratislava, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
24.10.2019, Petržalka - Bratislava, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
24.10.2019, Petržalka - Bratislava, Slovensko

húsenica spriadajúca zámotok

© Martin Jagelka
9.10.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

húsenica spriadajúca zámotok

© Martin Jagelka
9.10.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

húsenica spriadajúca zámotok

© Martin Jagelka
9.10.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

húsenica spriadajúca zámotok

© Martin Jagelka
9.10.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

zámotok

© Martin Jagelka
9.10.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

zámotok

© Martin Jagelka
16.8.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

zámotok

© Martin Jagelka
8.8.2021, Petržalka - Bratislava, Slovensko

zámotky

© Martin Jagelka
8.8.2021, Petržalka - Bratislava, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.5.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
4.8.2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

samica sediaca v bufete pri hrádzi 🙂

© Martin Havlíček
11.8.2019, Petržalka - Bratislava, Slovensko

imago - samica

© Martin Havlíček
11.8.2019, Petržalka - Bratislava, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Petržalka - Bratislava, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Petržalka - Bratislava, Slovensko

Scroll to top