Rothschildia hesperus (Linnaeus 1758)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy sa aj pária.

Vajíčko: Biele vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých znáškach na živné rastliny.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne. Majú pŕhlivé tŕne!

Živné rastliny: Ligustrum, Prunus, Ailanthus, Citrus...

Kukla: Kukla je umiestnená v hnedom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Neotropický.

v neotropickom regióne

malé húsenice

© Leroy Simon
6.3.2007, Ekvádor

húsenica

© Leroy Simon
20.3.2007, Ekvádor

húsenica

© Leroy Simon
20.3.2007, Ekvádor

zámotok

© Leroy Simon
29.3.2007, Ekvádor

imago - samec

© Leroy Simon
30.4.2007, Ekvádor

imago - samec

© Martin Jagelka
6.8.2007, Misahualli, Napo prov., Ekvádor

imago - samica

© Leroy Simon
29.4.2007, Ekvádor

imago - samica

© Martin Jagelka
10.9.2003, Surinam

Scroll to top