Rhyparia purpurata (Linnaeus 1758)

Spriadač purpurový

Biotop: Slnečné, kvetnaté lúky, svetlé lesné okraje a lesné čistiny, na juh obrátené a slnečné lesostepi.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci a nad ranom, kedy tiež prilietajú na svetlo. Majú aj občasnú dennú aktivitu, kedy tiež sajú na kvetoch.

Vajíčko: Samičky kladú žltkasté, guľaté vajíčka v znáškach na listy a rastliny. Vajíčka sa liahnu zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo na rastlinách. Rastú veľmi pomaly a na jeseň si hľadajú vhodné miesto vo vegetácii na prezimovanie. Na jar keď sú dospelé, často sedia na rastlinách, slnia sa a žerú. Sú aktívne hlavne navečer a v noci.

Živné rastliny: Galium, Taraxacum, Rumex, Plantago,Borago, Senecio, Sedum, Urtica, Oenothera, Brassicaeae...

Kukla: Kuklia sa v žlto hnedom zámotku medzi rastlinstvom na zemi.

Prezimovanie: V štádiu polo dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

malá húsenica

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
20.5.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
20.5.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
13.6.2022, Kirki, Grécko

imago - samica

© Martin Jagelka
13.6.2022, Kirki, Grécko

imago - samica

© Martin Jagelka
20.6.2015, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Závod, Slovensko

Scroll to top