Rhodinia newara (Moore 1872)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: Od septembra do decembra (podľa polohy lokality), len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Hnedé vajíčka sú kladené v malých skupinách a radoch na konáre živných drevín.

Húsenica: Húsenice sa liahnu na jar. Po vyliahnutí sa rozliezajú a žijú jednotlivo. Medzi lístím sú veľmi dobre maskované. Ich vývoj je pomerne dlhý. Pri podráždení vydávajú hryzadlami vŕzgavé zvuky a vyvrhujú zvyšky nestrávenej potravy.

Živné rastliny: Prunus, Crataegus, Quercus, Acer, Juglans, Salix...

Kukla: Kukla je umiestnená v žltom zámotku medzi listami na strome. Zámotok je pripradený dlhým visiacim vláknom ku konáriku.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Indoaustrálsky.

v indoaustrálskom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
24.5.2004, Changing, 2800m., Liangzishanding, Yunnan, Čína

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Changing, 2800m., Liangzishanding, Yunnan, Čína

húsenica

© Martin Jagelka
24.5.2004, Changing, 2800m., Liangzishanding, Yunnan, Čína

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Changing, 2800m., Liangzishanding, Yunnan, Čína

zámotok

© Martin Jagelka
2.7.2004, Changing, 2800m., Liangzishanding, Yunnan, Čína

imago - samica

© Martin Jagelka
8.12.2004, Changing, 2800m., Liangzishanding, Yunnan, Čína

Scroll to top