Rhodinia fugax (Butler 1877)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: Od augusta do novembra (podľa polohy lokality), len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Hnedé vajíčka sú kladené v malých skupinách a radoch na konáre živných drevín.

Húsenica: Húsenice sa liahnu na jar. Po vyliahnutí sa rozliezajú a žijú jednotlivo. Medzi lístím sú veľmi dobre maskované. Ich vývoj je pomerne dlhý. Pri podráždení vydávajú hryzadlami vŕzgavé zvuky a vyvrhujú zvyšky nestrávenej potravy.

Živné rastliny: Prunus, Crataegus, Quercus, Celtis, Fagus, Salix...

Kukla: Kukla je umiestnená v žltom zámotku medzi listami na strome. Zámotok je pripradený dlhým visiacim vláknom ku konáriku.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearktický a indoaustrálsky.

v palearktickom a indoaustrálskom regióne

mladá húsenica

© Martin Jagelka
24.5.2021, Tsuru, Yamanashi pref., Japonsko

húsenica

© Martin Jagelka
24.5.2021, Tsuru, Yamanashi pref., Japonsko

húsenica

© Martin Jagelka
30.5.2021, Tsuru, Yamanashi pref., Japonsko

húsenica

© Martin Jagelka
2.6.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

kukliaca sa húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2021, Tsuru, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
21.8.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
24.8.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
24.8.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
7.11.2021, Tsuru, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samica

© Martin Jagelka
30.8.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samica

© Leroy Simon
23.8.2007, Furuseki, Kofu, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.11.2021, Tsuru, Yamanashi pref., Japonsko

Scroll to top