Rhegmatophila alpina (Bellier 1880)

samec
samica

Chochlatka

Biotop: Vlhké doliny, korytá potokov a riek, prevažne v chladnejších oblastiach.

Čas výskytu imága: Máj až jún a potom ešte v auguste až septembri, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené v malých skupinkách na listy živných drevín.

Húsenica: Húsenica poväčšinou sedí na konároch a kmeňoch, kde je svojím vzhľadom veľmi dobre maskovaná. Pri vyrušení vyvrhuje tekutinu a zvyšky nestrávenej potravy. Žerie prevažne v noci.

Živné rastliny: Populus spp., Salix spp.

Kukla: Tmavohnedá kukla je uložená v zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (horské regióny Španielska a Francúzska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2018, Moscardon, Albarracin, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2018, Moscardon, Albarracin, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2018, Moscardon, Albarracin, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2018, Moscardon, Albarracin, Španielsko

imago - samec

© Martin Jagelka
2.5.2018, Moscardon, Albarracin, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.7.2018, Moscardon, Albarracin, Španielsko

Scroll to top