Pyrgus carthami (Hubner 1813)

samec
samec zospodu

Súmračník ibišový

Biotop: Otvorené suché lúky, pieskové duny, stepi, vyprahnuté skalnaté úbočia a svahy.

Čas výskytu imága: Máj - jún a potom ešte od polovice júla do polovice septembra, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú rýchlo a kľukato, nízko nad zemou. Usadajú na zem a rastlinstvo, kde sa slnia a sajú nektár z kvetov.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo na spodnú stranu listov živných rastlín.

Húsenica: Húsenica žije medzi spradenými listami na svojej živnej rastline. Vo svojej skrýši sa ukrýva cez deň a v noci vylieza za potravou. Húsenice druhej generácie zimujú medzi spradenými listami.

Živné rastliny: Potentilla, Althaea, Malva, Fragaria...

Kukla: Bledomodro poprášená, tenká kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu polo dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy cez Turecko a Ural až po strednú Áziu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

imago - samce

© Martin Jagelka
20.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

imago - samce

© Martin Jagelka
20.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

imago - samce

© Martin Jagelka
20.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

imago - samce

© Martin Jagelka
20.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

imago - samce

© Martin Jagelka
20.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Nagyvazsony, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Nagyvazsony, Maďarsko

Scroll to top