Pyrgus armoricanus (Oberthur 1910)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Súmračník stepný

Biotop: Skalnaté svahy a suché krovinaté kopce, stráne, stepi a pasienky.

Čas výskytu imága: Máj - jún a potom ešte v júli a auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný až vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú rýchlo a kľukato, nízko nad zemou. Usadajú na zem a rastlinstvo, kde sa slnia a sajú nektár z kvetov. Samce majú teritoriálne správanie.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo na rub listu živnej rastliny.

Húsenica: Húsenica žije medzi spradenými listami na svojej živnej rastline. Vo svojej skrýši sa ukrýva cez deň a v noci vylieza za potravou.

Živné rastliny: Potentilla spp., Fragaria vesca.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu polo dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy cez Turecko až po Transbaikal).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
19.8.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
19.8.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
19.8.2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

Scroll to top