Pyrgus alveus (Hubner 1803)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Súmračník horský

Biotop: Skalnaté svahy, vápencové kopce a stráne. Výslnné pasienky a lesostepi.

Čas výskytu imága: Od júna do septembra, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú rýchlo a kľukato, nízko nad zemou. Usadajú na zem a rastlinstvo, kde sa slnia a sajú nektár z kvetov. Samce majú teritoriálne správanie.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo na rub listu živnej rastliny.

Húsenica: Húsenica žije medzi spradenými listami na svojej živnej rastline. Vo svojej skrýši sa ukrýva cez deň a v noci vylieza za potravou.

Živné rastliny: Helianthemum spp.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu polo dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy cez Kaukaz a Mongolsko až po Transbaikal a severnú Čínu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Liptovský Ján, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rudno, Slovensko

Scroll to top