Pygaera timon (Hübner 1803)

samec
samica

Chochlatka dvojpásová

Biotop: Osikové lesy, pralesy s porastom topoľov a osík, prevažne v chladnejších oblastiach.

Čas výskytu imága: Máj až jún, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené v skupinkách na listy a kmene živných drevín.

Húsenica: Húsenica poväčšinou sedí na konároch a kmeňoch, kde je svojím vzhľadom veľmi dobre maskovaná. Pri vyrušení rýchlo lozí a hľadá vhodnú škáru v kôre, kde sa ukryje. Žerie prevažne v noci.

Živné rastliny: Populus tremula.

Kukla: Tmavohnedá kukla je uložená v zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
30.5.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

malé húsenice

© Martin Jagelka
17.6.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

húsenica

© Martin Jagelka
2.7.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

húsenica

© Martin Jagelka
2.7.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

zámotok

© Martin Jagelka
17.8.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

zámotok

© Martin Jagelka
17.8.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

kukla v zámotku

© Martin Jagelka
17.8.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

imago - samec

© Martin Jagelka
23.5.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.5.2016, Sepänkylä, Kirkkonummi, Uusimaa, Fínsko

Scroll to top