Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Chochlatka brekyňová

Biotop: Javorové lesy, lužné lesy, okraje vôd a doliny.

Čas výskytu imága: Máj, jún a potom ešte v júli až v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Cez deň sedia medzi listami kde sú na nerozoznanie od okolitej vegetácie. Pri vyrušení padajú do vegetácie, kde nehybne ležia a po chvíli buď odlietajú alebo vylezú na najbližší list kde zostanú sedieť až do večera.

Vajíčko: Bledé vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov.

Húsenica: Mladé húsenice spočiatku skeletujú listy na ktorých sedia zospodu. Pri vyrušení sa spúšťajú na vlákne. Pred kuklením zliezajú na zem.

Živné rastliny: Acer spp.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom, šedom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do východnej Ázie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
19.9.2019, Modra, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
19.9.2019, Modra, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
25.7.2007, Peartree Bridge, Milton Keynes, Veľká Británia

biotop

© Martin Jagelka
2014, Modra, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2018, Nová Sedlica, Slovensko

Scroll to top