Ptilodon capucina (Linnaeus 1758)

samec
samec
samica
samica

Chochlatka jelšinová

Biotop: Lesy, lužné lesy, okraje vôd a doliny.

Čas výskytu imága: Máj, jún a potom ešte v júli až v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Druh je veľmi variabilný vo sfarbení. Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Cez deň sedia medzi listami kde sú na nerozoznanie od okolitej vegetácie.

Vajíčko: Bledé vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov.

Húsenica: Mladé húsenice spočiatku skeletujú listy na ktorých sedia zospodu. Pri vyrušení sa spúšťajú na vlákne. Pred kuklením zliezajú na zem.

Živné rastliny: Alnus, Betula, Quercus, Tilia, Populus, Salix...

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom, šedom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do východnej Ázie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
31.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Važec, Slovensko

Scroll to top