Pterostoma palpina (Clerck 1759)

samec
samica

Chochlatka dvojzúbková

Biotop: Lužné lesy, okraje vôd, topoľové stromoradia a parky.

Čas výskytu imága: Apríl, máj a potom ešte v júli až v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Cez deň sedia medzi listami, kde dokonale imitujú suchý list. Pri vyrušení padajú do podrastu kde zostanú nehybne ležať.

Vajíčko: Bledé vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov.

Húsenica: Mladé húsenice spočiatku skeletujú listy na ktorých sedia zospodu. Pri vyrušení sa spúšťajú na vlákne. Dospelé húsenice sedia väčšinou na stonke listu. Pred kuklením zliezajú na zem.

Živné rastliny: Populus, Salix.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom, šedom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (Európa a Turecko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
31.3.2008, Rudno Jeziorowe, Poľsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

Scroll to top