Polyommatus thersites (Cantener 1834)

samica
samica zospodu

Modráčik blankytný

Biotop: Xerotermné lokality väčšinou na vápencovom alebo sprašovom podklade, krovinaté stepné stráne a vyprahnuté luky.

Čas výskytu imága: Máj a jún a potom ešte od konca júla do septembra, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú plaché a rýchle. Sú aktívne hlavne za slnečného počasia. Na svojich lokalitách lietajú často spoločne s podobným modráčikom obyčajným Polyummatus icarus, od ktorého sa dajú ľahko odlíšiť. Na rube predných krídiel nemajú čiernu bodku pri koreni krídla.

Vajíčko: Biele, okrúhle vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica žerie listy. Vyžiera len najmäkšie časti medzi žilkami listu a zanecháva tak na nich typický požerok. Je občas sprevádzaná aj mravcami. Húsenice druhej generácie prezimujú v suchej vegetácii.

Živné rastliny: Onobrychis viciifolia.

Kukla: Hnedozelená, hladká kukla je uložená voľne na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a južnej Európy až po južný Ural).

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
3.8.2004, Kurdejov, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
3.8.2004, Kurdejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
3.8.2004, Kurdejov, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2007, Serres, Grécko

Scroll to top