Polyommatus slovacus (Víťaz, Bálint & Žitňan 1997)

Modráčik slovenský

Biotop: Krovinaté, kamenisté stráne a obnažené dolomitové plochy s výskytom živnej rastliny.

Čas výskytu imága: Máj a jún a potom ešte v auguste a septembri, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Tento druh je na nerozoznanie od podobného Polyommatus coridon, od ktorého sa len minimálne odlišuje v kopulačných orgánoch. Hlavný rozdiel týchto dvoch druhov je ich odlišná bionómia. P. slovacus má na rozdiel od P. coridon dve generácie do roka. Rozdiely sú tiež v počte článkov tykadiel pri oboch druhoch.

Vajíčko:

Húsenica:

Živné rastliny: Coronilla varia, Hipocrepis comosa.

Kukla:

Prezimovanie:

Rozšírenie: Palearkt (endemit Slovenska).

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
8.6.2017, Hubina, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
8.6.2017, Hubina, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.6.2017, Hubina, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.6.2014, Hubina, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.6.2014, Hubina, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.6.2014, Hubina, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
8.6.2017, Hubina, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
8.6.2017, Hubina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Hubina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Hubina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Hubina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Hubina, Slovensko

Scroll to top