Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samec zospodu

Modráčik komonicový

Biotop: Suché kopce na vápencovom podklade, krovinaté stepné stráne a skalnaté stepi.

Čas výskytu imága: Od mája do septembra, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú plaché a rýchle. Sú aktívne hlavne za slnečného počasia. Na svojich lokalitách lietajú v pomerne hojnom počte. Sú veľmi lokálne a z lokality sa nevzďaľujú, ale žijú v jednej uzavretej kolónii. Často sajú na svojich živných rastlinách a na iných kvetoch. Samice kladú vajíčka prevažne na rastliny menšieho vzrastu, rastúce solitérne medzi kameňmi.

Vajíčko: Biele, okrúhle vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica žerie listy, ktoré najprv skeletuje. Je často sprevádzaná aj mravcami. Húsenice druhej generácie prezimujú v suchej vegetácii.

Živné rastliny: Anthyllis vulneraria.

Kukla: Hladká, hnedá kukla je uložená voľne na zemi.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a južnej Európy až po Kaukaz).

v palearktickom regióne

malá húsenica na rastline

© Martin Jagelka
26.6.2023, Plavecký Mikuláš, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
26.6.2023, Plavecký Mikuláš, Slovensko

mladá húsenica

© Martin Jagelka
23.4.2016, Plavecký Mikuláš, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.8.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.8.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.8.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.8.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.8.2004, Plavecký Mikuláš, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.7.2017, Babky, západné Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
6.6.2009, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.7.2017, Babky, západné Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2003, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Babky, západné Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Babky, západné Tatry, Slovensko

Scroll to top