Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samec zospodu

Modráčik vičencový

Biotop: Xerotermné lokality väčšinou na vápencovom podklade s výskytom živnej rastliny. Tiež pasienky a horské lúky.

Čas výskytu imága: Od konca júla do septembra, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku vyhynutý.

Biológia motýľa: Motýle sú plaché a rýchle, aktívne hlavne za slnečného počasia. S obľubou sajú na rôznych kvetoch a samce tiež radi navštevujú vlhký pôdu a zvieracie exkrementy.

Vajíčko: Biele vajíčka sú kladené jednotlivo na suché stonky alebo kvety rastlín.

Húsenica: Húsenica žerie iba v noci. Živí sa hlavne kvetmi ale aj listami. Je sprevádzaná aj mravcami.

Živné rastliny: Onobrychis viciifolia.

Kukla: Kukla je umiestnená v podraste.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka alebo malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Altaj).

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
3.8.2004, Kurdejov, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
3.8.2004, Kurdejov, Česká Republika

samce na vlhkej pôde

© Martin Jagelka
23.7.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.7.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.7.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.7.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.7.2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

Scroll to top